αγελη

Γενικά:

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά Β’ έως και Ε’ Δημοτικού.

Συγκεντρώσεις συνήθως πραγματοποιούνται 11:15-13:30 κάθε Σάββατο στη λέσχη μας.

Τα Λυκόπουλά μας θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test.


Ανακοίνωση:

 
 

Σημαντικά:

Απογραφικό Δελτίο

Δελτίο Υγείας

Πρόγραμμα Αγέλης μέχρι Ιούνιο 2021

Στοιχεία Επιτελείου Αγέλης

Αρχηγός: Παύλος Κανέτης (Παπαγάλος), 6978000123, pavlos@kanetis.gr