αγελη

Γενικά:

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά Β’ έως και Ε’ Δημοτικού.

Συγκεντρώσεις συνήθως πραγματοποιούνται 11:15-13:30 κάθε Σάββατο στη λέσχη μας.


Ανακοίνωση:

Το Σάββατο σας περιμένουμε 11:15-13:30 στη λέσχη με πλήρη λυκοπουλική στολή 🐺. Στη λέσχη μας βρέθηκε ένας εξωγήινος….πρέπει να γυρίσει σπίτι!


Σημαντικά:

Πρόγραμμα Αγέλης Λυκοπούλων B΄ Εξαμήνου 2022-23

Απογραφικό Δελτίο

Δελτίο Υγείας

Αρχηγός: Δήμητρα Μπασιάκου (Φώκια), 6971751224, dimitrabassiakou@gmail.com