αγελη

Γενικά:

Η Αγέλη Λυκοπούλων αποτελείται από παιδιά Β’ έως και Ε’ Δημοτικού.

Συγκεντρώσεις συνήθως πραγματοποιούνται 11:15-13:30 κάθε Σάββατο στη λέσχη μας.

Τα Λυκόπουλά μας θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού self test.


Ανακοίνωση:

Η συνάντηση για την κατασκήνωση της Αγέλης θα πραγματοποιηθεί στη λέσχη μας την Πέμπτη 22/07 και ώρα 9.30πμ. Απαραίτητη είναι η παρουσίαση βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος από rapid test, το οποίο πρέπει να έχει γίνει μέχρι και 48 ώρες πριν τη συνάντηση στη λέσχη.  

Συνημμένο θα βρείτε το αρχείο με τα ατομικά εφόδια της κατασκήνωσης.
 
 

Σημαντικά:

Απογραφικό Δελτίο

Δελτίο Υγείας

Πρόγραμμα Αγέλης μέχρι Ιούνιο 2021

Στοιχεία Επιτελείου Αγέλης

Αρχηγός: Οδυσσέας Σβορώνος, Σταχτοδέλφινο, 6933298269, odysseassv@gmail.com